big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 宗教活動 > 「暴風中的平安」佈道會
「暴風中的平安」佈道會
re20

「暴風中的平安」佈道會是由本校黃偉強校長、駱嘉倫老師、611靈糧堂的弟兄姊妹及舊生梁可華小姐一起為同學預備的。他們獻唱了多首詩歌,而駱嘉倫老師更將自己患癌症的經過一一與同學分享,他如何經歷神的帶領和平安,他靠著神經過每一天。在這次佈道會裡,有9位同學決志相信主耶穌。感謝神祝福我們的學校,賜福予我們的學生﹗
+95
 
Image Download
1
 
Image Download
6
 
Image Download
63
 
Image Download
64
 
Image Download
98
 
Image Download
397
 
Image Download
684
 
Image Download
687
 
Image Download
698
 
Image Download
2315
 
Image Download
3254
 
Image Download
3714
 
Image Download
6451
 
Image Download
6817
 
Image Download
6854
 
Image Download
6871
 
Image Download
6874
 
Image Download
6945
 
Image Download
8654
 
Image Download
14256
 
Image Download
35410
 
Image Download
35714
 
Image Download
86710
 
Image Download
87451
 
Image Download
87964
 
Image Download
654312
 
Image Download
687140
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利