big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 宗教活動 > 「一生最美的祝福」--門徒奮興培靈會
「一生最美的祝福」--門徒奮興培靈會
55

這次培靈會是藉着蔣麗萍姊妹宣講神的話語,讓信徒在主面前安靜、悔改、被潔淨,讓我們的屬靈生命有所造就、栽種、澆灌、重新得力,同心合意地興旺福音,並為佈道會守望禱告。

培靈奮興會後,信徒被復興、更火熱、更剛強壯膽地跟隨主,傳揚福音和事奉神。
55
 
Image Download
IMG_0002
 
Image Download
IMG_0004
 
Image Download
IMG_0007
 
Image Download
IMG_0011
 
Image Download
IMG_0013
 
Image Download
IMG_0014
 
Image Download
IMG_0016
 
Image Download
IMG_0021
 
Image Download
IMG_0023
 
Image Download
IMG_0026
 
Image Download
IMG_0027
 
Image Download
IMG_0029
 
Image Download
IMG_0033
 
Image Download
IMG_0034
 
Image Download
IMG_0036
 
Image Download
IMG_0042
 
Image Download
IMG_9899
 
Image Download
IMG_9901
 
Image Download
IMG_9902
 
Image Download
IMG_9906
 
Image Download
IMG_9907
 
Image Download
IMG_9911
 
Image Download
IMG_9917
 
Image Download
IMG_9921
 
Image Download
IMG_9924
 
Image Download
IMG_9925
 
Image Download
IMG_9929
 
Image Download
IMG_9934
 
Image Download
IMG_9938
 
Image Download
IMG_9946
 
Image Download
IMG_9948
 
Image Download
IMG_9949
 
Image Download
IMG_9950
 
Image Download
IMG_9951
 
Image Download
IMG_9952
 
Image Download
IMG_9954
 
Image Download
IMG_9955
 
Image Download
IMG_9956
 
Image Download
IMG_9962
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利