big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 2020-21 級輔活動 > 中二級「愛自己成長計劃」第二節
中二級「愛自己成長計劃」第二節
輔導組於十一月進行了第二次的中二級級輔成長活動,不但讓學生審視自己在他人眼中的形象,更與級輔老師一起探討外表與內在個性的重要性,還討論心目中的女神和男神。學生表現投入,互相欣賞,培養正面價值觀。
a
 
Image Download
aa
 
Image Download
b
 
Image Download
bb
 
Image Download
c
 
Image Download
cc
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利