big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 圖書館復活節尋寶遊戲
圖書館復活節尋寶遊戲
992

復活節快到了!各個地方都舉行尋蛋遊戲,我們嘉智圖書館也有尋寶遊戲!

同學按著不同遊戲紙的圖書分類號,就可按圖索驥,尋找指定圖書,更要翻開內頁的寶藏紙,如:荊棘的冠冕、十字架等的圖片,並填上答案!答中有獎,不但可獲KC Passport蓋印,更有抽獎機會,抽中可獲嘉智書券!喜歡閱讀的同學,當然不會放過這次大好機會!

992
 
Image Download
IMG_7702
 
Image Download
IMG_7703
 
Image Download
IMG_7704
 
Image Download
IMG_7705
 
Image Download
IMG_7706
 
Image Download
IMG_7707
 
Image Download
IMG_7712
 
Image Download
IMG_7713
 
Image Download
IMG_7715
 
Image Download
IMG_7716
 
Image Download
IMG_7717
 
Image Download
IMG_7718
 
Image Download
IMG_7719
 
Image Download
IMG_7720
 
Image Download
IMG_7721
 
Image Download
IMG_7722
 
Image Download
IMG_7724
 
Image Download
IMG_7726
 
Image Download
IMG_7727
 
Image Download
IMG_7730
 
Image Download
IMG_7731
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利