big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 科學領域、童軍及中三級會活動-「韆鞦扎作」比賽
科學領域、童軍及中三級會活動-「韆鞦扎作」比賽
933

科學領域聯同童軍及中三級會於2016.12.22,合辦了「韆鞦扎作」比賽,中三級各班同學合作扎作韆鞦,亦邀請老師們作評審。在是次活動中,讓中三級學生提升團隊合作精神、創意、毅力和解難能力!

933
 
Image Download
IMG_5296
 
Image Download
IMG_5298
 
Image Download
IMG_5299
 
Image Download
IMG_5300
 
Image Download
IMG_5307
 
Image Download
IMG_5308
 
Image Download
IMG_5309
 
Image Download
IMG_5310
 
Image Download
IMG_5312
 
Image Download
IMG_5313
 
Image Download
IMG_5314
 
Image Download
IMG_5315
 
Image Download
IMG_5316
 
Image Download
IMG_5317
 
Image Download
IMG_5319
 
Image Download
IMG_5320
 
Image Download
IMG_5323
 
Image Download
IMG_5325
 
Image Download
IMG_5326
 
Image Download
IMG_5328
 
Image Download
IMG_5329
 
Image Download
IMG_5331
 
Image Download
IMG_5333
 
Image Download
IMG_5334
 
Image Download
IMG_5335
 
Image Download
IMG_5336
 
Image Download
IMG_5337
 
Image Download
IMG_5340
 
Image Download
IMG_5343
 
Image Download
IMG_5348
 
Image Download
IMG_5353
 
Image Download
IMG_5355
 
Image Download
IMG_5361
 
Image Download
IMG_5363
 
Image Download
IMG_5369
 
Image Download
IMG_5370
 
Image Download
IMG_5371
 
Image Download
IMG_5372
 
Image Download
IMG_5373
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利