big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中六班級經營活動
中六班級經營活動
919

中六級學生首嘗飛索的刺激。學生由四樓以飛索滑到半空,再以遊繩的方式下降到地面。過程中學生有猶豫,亦有擔心害怕,不過最後他們都能夠順利完成。學生都非常滿足這次的活動。

3M7A1381
 
Image Download
3M7A1383
 
Image Download
3M7A1384
 
Image Download
3M7A1385
 
Image Download
3M7A1476
 
Image Download
3M7A1481
 
Image Download
3M7A1485
 
Image Download
3M7A1486
 
Image Download
3M7A1490
 
Image Download
3M7A1496
 
Image Download
3M7A1498
 
Image Download
3M7A1500
 
Image Download
3M7A1503
 
Image Download
3M7A1505
 
Image Download
3M7A1508
 
Image Download
3M7A1510
 
Image Download
3M7A1521
 
Image Download
3M7A1525
 
Image Download
3M7A1533
 
Image Download
3M7A1534
 
Image Download
3M7A1539
 
Image Download
919
 
Image Download
15936603_10155742691812942_6864702241183759324_o
 
Image Download
15936663_10155742692632942_5005836812944061512_o
 
Image Download
15936727_10155742691712942_8599678991134666668_o
 
Image Download
15936888_10155742692687942_3940213520349554611_o
 
Image Download
15936890_10155742694742942_5222420051685083066_o
 
Image Download
15936953_10155742692292942_6351008639797749626_o
 
Image Download
15936994_10155742690572942_1395878766303857645_o
 
Image Download
15937033_10155742691987942_2205898760683130231_o
 
Image Download
15937213_10155742694152942_1390089114017876067_o
 
Image Download
15937240_10155742690062942_169003100292499165_o
 
Image Download
15937277_10155742695977942_7119284751914492675_o
 
Image Download
15972424_10155742693672942_6019867180741182358_o
 
Image Download
15972572_10155742694207942_5150359843561477982_o
 
Image Download
15972580_10155742691522942_9127289405295656551_o
 
Image Download
15972615_10155742696397942_497493854480247344_o
 
Image Download
15972643_10155742690992942_7632683226392553662_o
 
Image Download
15972728_10155742691442942_9079705245761744128_o
 
Image Download
15972792_10155742694697942_2067783720882036097_o
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利