big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中一迎新活動 開幕禮暨家長日
中一迎新活動 開幕禮暨家長日
829
829
 
Image Download
IMG_1472
 
Image Download
IMG_1474
 
Image Download
IMG_1476
 
Image Download
IMG_1477
 
Image Download
IMG_1479
 
Image Download
IMG_1482
 
Image Download
IMG_1483
 
Image Download
IMG_1484
 
Image Download
IMG_1486
 
Image Download
IMG_1487
 
Image Download
IMG_1488
 
Image Download
IMG_1490
 
Image Download
IMG_1492
 
Image Download
IMG_1494
 
Image Download
IMG_1496
 
Image Download
IMG_1498
 
Image Download
IMG_1499
 
Image Download
IMG_1501
 
Image Download
IMG_1502
 
Image Download
IMG_1504
 
Image Download
IMG_1506
 
Image Download
IMG_1510
 
Image Download
IMG_1512
 
Image Download
IMG_1513
 
Image Download
IMG_1514
 
Image Download
IMG_1516
 
Image Download
IMG_1517
 
Image Download
IMG_1519
 
Image Download
IMG_1521
 
Image Download
IMG_1523
 
Image Download
IMG_1524
 
Image Download
IMG_1525
 
Image Download
IMG_1526
 
Image Download
IMG_1527
 
Image Download
IMG_1528
 
Image Download
IMG_1529
 
Image Download
IMG_1530
 
Image Download
IMG_1531
 
Image Download
IMG_1532
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利