big_banner_chi-05
主頁 > 家長園地 > 家教會活動 > 送贈迷你月餅
送贈迷你月餅
parent_11

10月10日,家長教師會舉辦送贈迷你月餅活動,全校師生皆獲得迷你月餅兩個,全校師生感謝各位家長心意。
IMG_0686
IMG_0686
Image Detail Image Download
IMG_0688
IMG_0688
Image Detail Image Download
IMG_0689
IMG_0689
Image Detail Image Download
IMG_0691
IMG_0691
Image Detail Image Download
IMG_0692
IMG_0692
Image Detail Image Download
IMG_0693
IMG_0693
Image Detail Image Download
IMG_0695
IMG_0695
Image Detail Image Download
IMG_0698
IMG_0698
Image Detail Image Download
IMG_0699
IMG_0699
Image Detail Image Download
IMG_0700
IMG_0700
Image Detail Image Download
IMG_0701
IMG_0701
Image Detail Image Download
IMG_0702
IMG_0702
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利