big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 宗教活動 > 嘉智崇拜 - 真.喜樂
嘉智崇拜 - 真.喜樂
一眾宣道會屯門堂的弟兄姊妹早前來到本校,與同學一同遊戲、敬拜,向大家分享真正的喜樂,源於耶穌所賜的應許。

傳道同工分享到,他自少一直都覺得自己不可能,覺得這世界沒有人明白他的價值,在他接近放棄之際,他認識了「耶穌」,雖然當時的他十分年青,亦未有認識想過如何信主,但這一個決定卻影響了他一生。

「你覺得自己很正嗎?天父就是這樣看我們。」他分享到,當他覺得自己沒有價值的時候,天父告訴他,他寶貴得讓耶穌犧牲自己去贖回,當他禱告時經歷到這一份愛之後,他的一生改變了﹗變得積極、有盼望,並相信在耶穌裡,任何人也可擁有不一樣的人生。34
34
 
Image Download
IMG_4284
 
Image Download
IMG_4287
 
Image Download
IMG_4302
 
Image Download
IMG_4303
 
Image Download
IMG_4304
 
Image Download
IMG_4306
 
Image Download
IMG_4307
 
Image Download
IMG_4319
 
Image Download
IMG_4332
 
Image Download
IMG_4335
 
Image Download
IMG_4354
 
Image Download
IMG_4357
 
Image Download
IMG_4358
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利