big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 宗教活動 > 25週年銀禧校慶 屯門區佈道會
25週年銀禧校慶 屯門區佈道會

18

今天,我們學校的老師、學生和神召會的同工合演一場真人真事的話劇「一粒麥子」,講述神如何救贖一個破碎的家庭,把他們的關係修補,更邀請到這個真人真事 的主人翁,Louis Wong和他的家人,來到我們當中,親身與我們分享他的經歷,而証道的是611 靈糧堂Adino Wong牧師,他們的分享叫在場的人都很感動,明白神在他們身上的奇妙作為。
IMG_6280
 
Image Download
IMG_6283
 
Image Download
IMG_6284
 
Image Download
IMG_6286
 
Image Download
IMG_6289
 
Image Download
IMG_6291
 
Image Download
IMG_6299
 
Image Download
IMG_6301
 
Image Download
IMG_6302
 
Image Download
IMG_6305
 
Image Download
IMG_6310
 
Image Download
IMG_6312
 
Image Download
IMG_6313
 
Image Download
IMG_6314
 
Image Download
IMG_6315
 
Image Download
IMG_6316
 
Image Download
IMG_6317
 
Image Download
IMG_6318
 
Image Download
IMG_6319
 
Image Download
IMG_6323
 
Image Download
IMG_6324
 
Image Download
IMG_6327
 
Image Download
IMG_6329
 
Image Download
IMG_6332
 
Image Download
IMG_6336
 
Image Download
IMG_6338
 
Image Download
IMG_6340
 
Image Download
IMG_6343
 
Image Download
IMG_6352
 
Image Download
IMG_6363
 
Image Download
IMG_6367
 
Image Download
IMG_6371
 
Image Download
IMG_6374
 
Image Download
IMG_6378
 
Image Download
IMG_6383
 
Image Download
IMG_6386
 
Image Download
IMG_6391
 
Image Download
IMG_6398
 
Image Download
IMG_6402
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利