big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 宗教活動 > 嘉智團契
嘉智團契

團契?…… 有咩玩?…… 係邊度?…… 幾時開始?……
可以邊食飯邊進行!
記住帶埋朋友仔,三五知己嚟邊食飯邊分享!
團契內容:詩歌分享、祈禱(為學校,為同學,為自己)
日期:2011年11月16日開始 (逢星期三)
時間:下午12:40-1:45(午飯時間)
地點:本校地下多用途活動室
宗教組

080
IMG_5216
 
Image Download
IMG_5219
 
Image Download
IMG_5221
 
Image Download
IMG_5223
 
Image Download
IMG_5225
 
Image Download
IMG_5227
 
Image Download
IMG_5231
 
Image Download
IMG_5232
 
Image Download
IMG_5234
 
Image Download
IMG_5235
 
Image Download
IMG_5236
 
Image Download
IMG_5238
 
Image Download
IMG_5241
 
Image Download
IMG_5243
 
Image Download
IMG_5244
 
Image Download
IMG_5246
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利