big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 屯門區第廿九屆舞蹈大賽頒獎典禮表演
屯門區第廿九屆舞蹈大賽頒獎典禮表演
623
623
 
Image Download
_DSC6864
 
Image Download
_DSC6865
 
Image Download
_DSC6867
 
Image Download
_DSC6868
 
Image Download
_DSC6869
 
Image Download
_DSC6872
 
Image Download
_DSC6873
 
Image Download
_DSC6875
 
Image Download
_DSC6877
 
Image Download
_DSC6878
 
Image Download
_DSC6879
 
Image Download
_DSC6880
 
Image Download
_DSC6882
 
Image Download
_DSC6883
 
Image Download
_DSC6885
 
Image Download
_DSC6888
 
Image Download
_DSC6889
 
Image Download
_DSC6891
 
Image Download
_DSC6897
 
Image Download
_DSC6898
 
Image Download
_DSC6905
 
Image Download
_DSC6910
 
Image Download
_DSC6911
 
Image Download
_DSC6915
 
Image Download
_DSC6920
 
Image Download
_DSC6923
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利