big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 愛回家 - 新春大吉迎新歲
愛回家 - 新春大吉迎新歲
621

愛回家迎羊年, 今天我們一起玩的活動有「新春大電視」、「爆竹一聲除舊歲(踏氣球) 」、「喜氣洋洋賀年美食大賽」, 例如: 剝紅瓜子、臉孔移送吃糖冬瓜、糖蓮藕。  除此以外, 最有意思的要算是學弟妹同輔生一起寫揮春給班主任和科任老師了。
621
 
Image Download
CIMG4249
 
Image Download
CIMG4276
 
Image Download
CIMG4278
 
Image Download
CIMG4281
 
Image Download
CIMG4293
 
Image Download
CIMG4294
 
Image Download
CIMG4295
 
Image Download
CIMG4333
 
Image Download
CIMG4334
 
Image Download
CIMG4335
 
Image Download
CIMG4337
 
Image Download
CIMG4343
 
Image Download
CIMG4345
 
Image Download
CIMG4350
 
Image Download
CIMG4351
 
Image Download
CIMG4352
 
Image Download
CIMG4354
 
Image Download
CIMG4356
 
Image Download
CIMG4358
 
Image Download
CIMG4375
 
Image Download
CIMG4377
 
Image Download
CIMG4379
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利