big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 科學領域 伊斯蘭小學到訪本校參觀
科學領域 伊斯蘭小學到訪本校參觀
505

伊斯蘭小學同學於16-12-2014到訪本校參與科學展覽,同學積極參與各項科學攤位活動。
505
 
Image Download
IMG_1221
 
Image Download
IMG_1223
 
Image Download
IMG_1225
 
Image Download
IMG_1229
 
Image Download
IMG_1233
 
Image Download
IMG_1238
 
Image Download
IMG_1241
 
Image Download
IMG_1243
 
Image Download
IMG_1248
 
Image Download
IMG_1250
 
Image Download
IMG_1254
 
Image Download
IMG_1257
 
Image Download
IMG_1258
 
Image Download
IMG_1262
 
Image Download
IMG_1264
 
Image Download
IMG_1268
 
Image Download
IMG_1269
 
Image Download
IMG_1277
 
Image Download
IMG_1280
 
Image Download
IMG_1281
 
Image Download
IMG_1288
 
Image Download
IMG_1293
 
Image Download
IMG_1296
 
Image Download
IMG_1297
 
Image Download
IMG_6713
 
Image Download
IMG_6714
 
Image Download
IMG_6716
 
Image Download
IMG_6717
 
Image Download
IMG_6718
 
Image Download
IMG_6719
 
Image Download
IMG_6720
 
Image Download
IMG_6721
 
Image Download
IMG_6723
 
Image Download
IMG_6730
 
Image Download
IMG_6731
 
Image Download
IMG_6733
 
Image Download
IMG_6741
 
Image Download
IMG_6742
 
Image Download
IMG_6747
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利