big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 你有第二個「嘉」
你有第二個「嘉」
486

中一同學們:

中秋節在家玩燈籠嗎?其實,在學校也可以,「嘉智」也是你第二個「家」呢!輔導組「愛回嘉」也送上你一個小燈籠。

祝福你「中秋節快樂!」

輔導組「愛回嘉」上
001
 
Image Download
003
 
Image Download
486
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利