big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 生涯規劃之參觀8度海逸酒店
生涯規劃之參觀8度海逸酒店
446

為幫助同學對將來就業有更多認識,讓中五學生透過親身接觸社會各行業,加深對自己未來的人生規劃,學校參加花旗集團的「成功在望獎勵計劃」,其中在5月13日舉辦參觀8度海逸酒店,酒店負責人講解酒店各部門的運作及情況、入職要求、講解如何打理酒店房間及保養設備,酒店更安排美味茶點招待同學,是次活動令同學獲取最新有關酒店行業的資訊,更了解社會面貌。
446
 
Image Download
IMG_933
 
Image Download
IMG_9462
 
Image Download
IMG_9463
 
Image Download
IMG_9471
 
Image Download
IMG_9476
 
Image Download
IMG_9480
 
Image Download
IMG_9491
 
Image Download
IMG_9495
 
Image Download
IMG_9501
 
Image Download
IMG_9503
 
Image Download
IMG_9516
 
Image Download
IMG_9517
 
Image Download
IMG_9525
 
Image Download
IMG_9527
 
Image Download
IMG_9536
 
Image Download
IMG_9542
 
Image Download
IMG_9544
 
Image Download
IMG_9550
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利