big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 化學科 - 參觀沙田污水處理廠
化學科 - 參觀沙田污水處理廠
04

本校於二零一四年二月十八日(星期二)安排了中四化學科學生參觀沙田污水處理廠,希望藉這次活動加強學生學習化學之效能和提高他們的學習興趣。

化學科
04
 
Image Download
IMG_2829
 
Image Download
IMG_2836
 
Image Download
IMG_2840
 
Image Download
IMG_2842
 
Image Download
IMG_2843
 
Image Download
IMG_2847
 
Image Download
IMG_2850
 
Image Download
IMG_2851
 
Image Download
IMG_2864
 
Image Download
IMG_2866
 
Image Download
IMG_2881
 
Image Download
IMG_2882
 
Image Download
IMG_2890
 
Image Download
IMG_2892
 
Image Download
IMG_2894
 
Image Download
IMG_2898
 
Image Download
IMG_2900
 
Image Download
IMG_2903
 
Image Download
IMG_2904
 
Image Download
IMG_2905
 
Image Download
IMG_2908
 
Image Download
IMG_2909
 
Image Download
IMG_2911
 
Image Download
IMG_2912
 
Image Download
IMG_2915
 
Image Download
IMG_2921
 
Image Download
IMG_2922
 
Image Download
IMG_2928
 
Image Download
IMG_2929
 
Image Download
IMG_2936
 
Image Download
IMG_2946
 
Image Download
IMG_2947
 
Image Download
IMG_2948
 
Image Download
IMG_2950
 
Image Download
IMG_2951
 
Image Download
IMG_2957
 
Image Download
IMG_2958
 
Image Download
IMG_2962
 
Image Download
IMG_2963
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利