big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 2012-13 中一迎新活動
2012-13 中一迎新活動

334
DSC_0159
 
Image Download
DSC_0180
 
Image Download
DSC_0195
 
Image Download
DSC_0214
 
Image Download
DSC_0234
 
Image Download
DSC_0239
 
Image Download
DSC_0254
 
Image Download
DSC_0268
 
Image Download
DSC_0274
 
Image Download
DSC_0275
 
Image Download
DSC_0294
 
Image Download
DSC_0295
 
Image Download
DSC_0331
 
Image Download
DSC_0336
 
Image Download
DSC_0351
 
Image Download
DSC_0353
 
Image Download
DSC_0403
 
Image Download
DSC_0406
 
Image Download
DSC_0408
 
Image Download
DSC_0445
 
Image Download
DSC_0454
 
Image Download
DSC_0457
 
Image Download
DSC_0458
 
Image Download
DSC_0459
 
Image Download
DSC_0463
 
Image Download
DSC_0465
 
Image Download
DSC_0469
 
Image Download
DSC_0470
 
Image Download
DSC_0475
 
Image Download
DSC_0481
 
Image Download
DSC_0485
 
Image Download
DSC_0487
 
Image Download
DSC_0488
 
Image Download
DSC_0491
 
Image Download
DSC_0492
 
Image Download
DSC_0495
 
Image Download
DSC_05
 
Image Download
DSC_0501
 
Image Download
DSC_0505
 
Image Download
DSC_0506
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利