big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 運動多樂趣: 班際師生室內賽艇
運動多樂趣: 班際師生室內賽艇
295

體育科聯同學生會一起舉辦了班際師生室內賽艇比賽,各班師生均組隊參與。比賽過程中,同學亦不忘為自己的班別打氣,讓整個校園充滿著熱鬧的氣氛。

各班比賽結果如下:

中一、二級:冠軍一望,亞軍二信、季軍一愛
中三、四級:冠軍四信,亞軍三信、季軍四望
中五級:冠軍五望,亞軍五信、季軍五真
295
 
Image Download
IMG_3779
 
Image Download
IMG_3780
 
Image Download
IMG_3781
 
Image Download
IMG_3783
 
Image Download
IMG_3787
 
Image Download
IMG_3794
 
Image Download
IMG_3797
 
Image Download
IMG_3801
 
Image Download
IMG_3809
 
Image Download
IMG_3820
 
Image Download
IMG_3824
 
Image Download
IMG_3827
 
Image Download
IMG_3830
 
Image Download
IMG_3833
 
Image Download
IMG_3853
 
Image Download
IMG_3860
 
Image Download
IMG_3862
 
Image Download
IMG_3865
 
Image Download
IMG_3871
 
Image Download
IMG_3885
 
Image Download
IMG_3887
 
Image Download
IMG_3895
 
Image Download
IMG_3898
 
Image Download
IMG_3900
 
Image Download
IMG_3903
 
Image Download
IMG_3909
 
Image Download
IMG_3916
 
Image Download
IMG_3918
 
Image Download
IMG_3931
 
Image Download
IMG_3943
 
Image Download
IMG_3961
 
Image Download
IMG_3962
 
Image Download
IMG_3968
 
Image Download
IMG_3973
 
Image Download
IMG_3978
 
Image Download
IMG_3990
 
Image Download
IMG_4093
 
Image Download
IMG_4096
 
Image Download
IMG_4109
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利