big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 校際室內賽艇賽
校際室內賽艇賽
282

本校派出十多名同學,參與今年校際室內賽艇賽,同學雖然係第一次參與比賽,今表現也不俗,而當中4名同學,更被邀請參與賽艇總會舉行的新秀測驗,假若通過是次測驗,同學有機會成為香港代表隊的一員,希望同學加油啦!
IMG_5546
 
Image Download
IMG_5575
 
Image Download
IMG_5602
 
Image Download
IMG_5604
 
Image Download
IMG_5615
 
Image Download
IMG_5635
 
Image Download
IMG_5638
 
Image Download
IMG_5639
 
Image Download
IMG_5654
 
Image Download
IMG_5674
 
Image Download
IMG_5695
 
Image Download
IMG_5704
 
Image Download
IMG_5705
 
Image Download
IMG_5705A
 
Image Download
IMG_5713
 
Image Download
IMG_5714
 
Image Download
IMG_5728
 
Image Download
IMG_5749
 
Image Download
IMG_5759
 
Image Download
IMG_5794
 
Image Download
IMG_5801
 
Image Download
IMG_5803
 
Image Download
IMG_5809
 
Image Download
IMG_5822
 
Image Download
IMG_5859
 
Image Download
IMG_5870
 
Image Download
IMG_5875
 
Image Download
IMG_5880
 
Image Download
IMG_5901
 
Image Download
IMG_5904
 
Image Download
IMG_5921
 
Image Download
IMG_5933
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利