big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 教育局-照顧學習差異講座
教育局-照顧學習差異講座
274

教育局中學校本課程發展組邀請了本校梁嘉麗老師為講者,就企業、會計及財務概論科分享照顧學習差異策略。是次活動有百多位任教企會財科的老師參與,藉此交流同工的教育經驗。
1
 
Image Download
2
 
Image Download
4
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利