big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 教育局陳森泉先生與本校合作拍攝
教育局陳森泉先生與本校合作拍攝
215

教育局陳森泉先生與本校合作拍攝有關數學的教學短片,及共同協辦「製作數學教具」工作坊。

IMG_3602
 
Image Download
IMG_3603
 
Image Download
IMG_3606
 
Image Download
IMG_3609
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利