big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 聖誕卓爾居 – 嘉智福音傳萬家之四
聖誕卓爾居 – 嘉智福音傳萬家之四
208

這個聖誕節不太冷又一年了,又在屯門卓爾居廣場。嘉智的老師又帶領著學生,在聖誕節前夕傳揚神的福音,藉著詩歌、遊戲及見證,將福音帶到這個社區。最後,老師們更走到他們的中間,為不同的家庭祈禱。

願榮耀頌讚歸予我們的上帝。若有機會,下年我們會再來呢!

約定你!!
IMG-20121215-WA0006
 
Image Download
IMG-20121215-WA0007
 
Image Download
IMG-20121215-WA0008
 
Image Download
IMG-20121215-WA0009
 
Image Download
IMG-20121215-WA0010
 
Image Download
IMG-20121215-WA0011
 
Image Download
IMG-20121215-WA0013
 
Image Download
IMG-20121215-WA0014
 
Image Download
IMG-20121215-WA0015
 
Image Download
IMG-20121215-WA0016
 
Image Download
IMG-20121215-WA0017
 
Image Download
IMG-20121215-WA0018
 
Image Download
IMG-20121215-WA0019
 
Image Download
IMG-20121215-WA0020
 
Image Download
IMG-20121215-WA0022
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利