big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 運動樂趣多 - 欖球
運動樂趣多 - 欖球
201

欖球運動是本校一項重點發展的體育運動,所以我們特意邀請欖球總會教練到本校於中一及中二級的體育課中進行推廣活動,讓同學對此項活動有更深的認識。
IMG_4710
 
Image Download
IMG_4711
 
Image Download
IMG_4713
 
Image Download
IMG_4719
 
Image Download
IMG_4721
 
Image Download
IMG_4722
 
Image Download
IMG_4724
 
Image Download
IMG_4734
 
Image Download
IMG_4735
 
Image Download
IMG_4751
 
Image Download
IMG_4757
 
Image Download
IMG_4762
 
Image Download
IMG_4771
 
Image Download
IMG_4776
 
Image Download
IMG_4778
 
Image Download
IMG_4780
 
Image Download
IMG_4781
 
Image Download
IMG_4782
 
Image Download
IMG_4784
 
Image Download
IMG_4786
 
Image Download
IMG_4787
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利