big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 運動多樂趣 - 單車
運動多樂趣 - 單車
195

為了能參與不同類型體育運動,我們邀請了單車總會在我校開辦單車課程。透過課程,學生不但能夠學習單車基本技巧,更有機會參與模擬的單車比賽訓練。
IMG_1616
 
Image Download
IMG_1624
 
Image Download
IMG_1644
 
Image Download
IMG_1645
 
Image Download
IMG_1651
 
Image Download
IMG_1653
 
Image Download
IMG_1654
 
Image Download
IMG_1662
 
Image Download
IMG_1667
 
Image Download
IMG_1669
 
Image Download
IMG_1671
 
Image Download
IMG_1672
 
Image Download
IMG_1676
 
Image Download
IMG_1678
 
Image Download
IMG_1681
 
Image Download
IMG_1682
 
Image Download
IMG_1691
 
Image Download
IMG_1698
 
Image Download
IMG_1699
 
Image Download
IMG_1708
 
Image Download
IMG_1728
 
Image Download
IMG_1738
 
Image Download
IMG_1741
 
Image Download
IMG_1742
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利