big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 『2012陳樹渠紀念中學七人欖球邀請賽』
『2012陳樹渠紀念中學七人欖球邀請賽』

日期:2012年5月26日

地點:京士柏欖球場

獎項:

女子組:亞軍

男子二十歲以下組:殿軍
IMG_0006
 
Image Download
IMG_0016
 
Image Download
IMG_0026
 
Image Download
IMG_0027
 
Image Download
IMG_0028
 
Image Download
IMG_0029
 
Image Download
IMG_0034
 
Image Download
IMG_0036
 
Image Download
IMG_0040
 
Image Download
IMG_0042
 
Image Download
IMG_0043
 
Image Download
IMG_0045
 
Image Download
IMG_0048
 
Image Download
IMG_9852
 
Image Download
IMG_9853
 
Image Download
IMG_9864
 
Image Download
IMG_9874
 
Image Download
IMG_9877
 
Image Download
IMG_9923
 
Image Download
IMG_9925
 
Image Download
IMG_9952
 
Image Download
IMG_9962
 
Image Download
IMG_9992
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利