big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 高中中史参觀考察活動---大館
高中中史参觀考察活動---大館
1257

為了讓學生認識香港的法律、司法及刑罰制度的發展,反思保育對香港城市發展的重要性。

中史科帶領高中學生參觀大館,即前身是中區警署「域多利監獄」。

學生們參觀了不同展館、監獄古蹟及藝術館等,不但認識香港的重要歷史發展,也是培養學生全人發展的教育活動。

1257
 
Image Download
IMG_4080
 
Image Download
IMG_4084
 
Image Download
IMG_4088
 
Image Download
IMG_4262
 
Image Download
IMG_4264
 
Image Download
IMG_4265
 
Image Download
IMG_4266
 
Image Download
IMG_4267
 
Image Download
IMG_4268
 
Image Download
IMG_4270
 
Image Download
IMG_4289
 
Image Download
IZCG2262
 
Image Download
JAVC8038
 
Image Download
JPLC3167
 
Image Download
MPDW3460
 
Image Download
NTLF9958
 
Image Download
RFRL9780
 
Image Download
SDUC4563
 
Image Download
UWVC2723
 
Image Download
WBZW5400
 
Image Download
WGPU1785
 
Image Download
XEIU0320
 
Image Download
XIXW1978
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利