big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 基督教界特首選委會委員陳一華牧師到訪本校
基督教界特首選委會委員陳一華牧師到訪本校
120

華牧師到訪本校收集老師有關特首選舉的意向座談會.
IMG_5912
 
Image Download
IMG_5914
 
Image Download
IMG_5916
 
Image Download
IMG_5918
 
Image Download
IMG_5921
 
Image Download
IMG_5924
 
Image Download
IMG_5925
 
Image Download
IMG_5927
 
Image Download
IMG_5930
 
Image Download
IMG_5932
 
Image Download
IMG_5935
 
Image Download
IMG_5937
 
Image Download
IMG_5938
 
Image Download
IMG_5940
 
Image Download
IMG_5941
 
Image Download
IMG_5943
 
Image Download
IMG_5945
 
Image Download
IMG_5946
 
Image Download
IMG_5947
 
Image Download
IMG_5949
 
Image Download
IMG_5951
 
Image Download
IMG_5952
 
Image Download
IMG_5954
 
Image Download
IMG_5955
 
Image Download
IMG_5958
 
Image Download
IMG_5960
 
Image Download
IMG_5962
 
Image Download
IMG_5971
 
Image Download
IMG_5975
 
Image Download
IMG_5977
 
Image Download
IMG_5978
 
Image Download
IMG_5979
 
Image Download
IMG_5980
 
Image Download
IMG_5984
 
Image Download
IMG_5987
 
Image Download
IMG_5989
 
Image Download
IMG_5990
 
Image Download
IMG_5993
 
Image Download
IMG_5994
 
Image Download
IMG_5995
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利