big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 童軍高結構歷奇宿營
童軍高結構歷奇宿營
1194

本校童軍與其他旅團聯合舉辦了高結構歷奇宿營活動。是次活動有數個不同的團體一起參加,接觸了不同的遊戲,也玩了高結構的歷奇設施,成員在王兆生領袖訓練學院渡過了兩天一夜的精彩時光。
1194
 
Image Download
IMG_7241
 
Image Download
IMG_7244
 
Image Download
IMG_7249
 
Image Download
IMG_7263
 
Image Download
IMG_7277
 
Image Download
IMG_7285
 
Image Download
IMG_7289
 
Image Download
IMG_7290
 
Image Download
IMG_7292
 
Image Download
IMG_7294
 
Image Download
IMG_7302
 
Image Download
IMG_7307
 
Image Download
IMG_7312
 
Image Download
IMG_7314
 
Image Download
IMG_7319
 
Image Download
IMG_7345
 
Image Download
IMG_7346
 
Image Download
IMG_7350
 
Image Download
IMG_7353
 
Image Download
IMG_7362
 
Image Download
IMG_7363
 
Image Download
IMG_7371
 
Image Download
IMG_7374
 
Image Download
IMG_7383
 
Image Download
IMG_7387
 
Image Download
IMG_7391
 
Image Download
IMG_7393
 
Image Download
IMG_7400
 
Image Download
IMG_7405
 
Image Download
IMG_7408
 
Image Download
IMG_7409
 
Image Download
IMG_7410
 
Image Download
IMG_7413
 
Image Download
IMG_7421
 
Image Download
IMG_7422
 
Image Download
IMG_7425
 
Image Download
IMG_7429
 
Image Download
IMG_7433
 
Image Download
IMG_7438
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利