big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中一級境外學習之潮汕之旅
中一級境外學習之潮汕之旅

117

本校響應香港教育局「同根同心」內地交流計畫活動,讓學生透過親身接觸中國土壤,加深對中國發展的認識 ; 又透過學生與內地學生交流及進行反思,體會粵港兩地同根同心的密切關係,故舉辦四日三夜的免費潮州考察活動。透過參觀潮州歷史文化景點、傳統工藝建築和名人故居,讓學生對中國豐富多彩的傳統文化有切身的感受。
PC210824
 
Image Download
PC210858
 
Image Download
PC210865
 
Image Download
PC210866
 
Image Download
PC210874
 
Image Download
PC220876
 
Image Download
PC220882
 
Image Download
PC220883
 
Image Download
PC220898
 
Image Download
PC220903
 
Image Download
PC220913
 
Image Download
PC220917
 
Image Download
PC220925
 
Image Download
PC220934
 
Image Download
PC220940
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利