big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 班級活動之三日兩夜初中訓練營
班級活動之三日兩夜初中訓練營
1091

2018年1月18至20日,中一至中三級同學到北潭涌渡假營舉行班級經營活動,從三日兩夜的訓練營中,透過一連串不同團體遊戲和營內設施,包括有夜行兩小時、野外定向、各種歷奇遊戲活動等,培養同學在面對逆境時學懂不放棄,同學在訂立目標後,縱使遇到困難和挫折時,堅信自已的能力不要輕易放棄。
766A6308
 
Image Download
766A6338
 
Image Download
766A6361
 
Image Download
766A6464
 
Image Download
766A6515
 
Image Download
766A6561
 
Image Download
766A6576
 
Image Download
766A6661
 
Image Download
766A6675
 
Image Download
766A6716
 
Image Download
766A6750
 
Image Download
766A6832
 
Image Download
766A7010
 
Image Download
766A7226
 
Image Download
766A7273
 
Image Download
1091
 
Image Download
DSC_5850
 
Image Download
DSC_5900
 
Image Download
DSC_6011
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利