big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 嘉智閱讀日
嘉智閱讀日
1087

今年,嘉智閱讀日又到了!舉行全校參觀書店,除了培養同學喜歡閱讀的習慣,更鼓勵同學購買正能量的圖書,選擇最多「正能量」圖書閱讀的3個班別可獲獎狀及書券獎勵!班際選書比賽已舉行多年,同學選書的質量也較早年提升了不少!今年更鼓勵同學主動介紹心水好書,只要勇敢地主動向我們的IT職員錄影,那怕是幾句的贈言,都可以獲得嘉智書券以作鼓勵!部份勇氣可嘉的同學都豪不吝嗇分享了他們的好書絮語,稍後剪輯完必定與大家分享。
3M7A9303
 
Image Download
3M7A9312
 
Image Download
3M7A9319
 
Image Download
3M7A9346
 
Image Download
3M7A9358
 
Image Download
3M7A9389
 
Image Download
3M7A9393
 
Image Download
3M7A9412
 
Image Download
3M7A9426
 
Image Download
3M7A9436
 
Image Download
3M7A9446
 
Image Download
3M7A9457
 
Image Download
3M7A9462
 
Image Download
766A5738
 
Image Download
766A5769
 
Image Download
766A5802
 
Image Download
1087
 
Image Download
DSC_9291
 
Image Download
DSC_9295
 
Image Download
DSC_9314
 
Image Download
DSC_9330
 
Image Download
DSC_9336
 
Image Download
DSC_9339
 
Image Download
DSC_9342
 
Image Download
DSC_9346
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利