big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 公益金舉辦便服日
公益金舉辦便服日
1063

十月十二日,我校響應公益金舉辦便服日,師生均穿上日常便服,展現自己輕鬆的一面。是次便服日以社際形式舉行,各社幹事當天一早回校為師生捐款做好準備。最後,以紅社社員的籌款額最多。他們的努力付出,確實令便服日活動生色不少。
1063
 
Image Download
IMG_8876
 
Image Download
IMG_8884
 
Image Download
IMG_8887
 
Image Download
IMG_8890
 
Image Download
IMG_8893
 
Image Download
IMG_8896
 
Image Download
IMG_8899
 
Image Download
IMG_8901
 
Image Download
IMG_8908
 
Image Download
IMG_8913
 
Image Download
IMG_8916
 
Image Download
IMG_8917
 
Image Download
IMG_8918
 
Image Download
IMG_8921
 
Image Download
IMG_8922
 
Image Download
IMG_8925
 
Image Download
IMG_8926
 
Image Download
IMG_8929
 
Image Download
IMG_8931
 
Image Download
IMG_8932
 
Image Download
IMG_8933
 
Image Download
IMG_8938
 
Image Download
IMG_8940
 
Image Download
IMG_8943
 
Image Download
IMG_8945
 
Image Download
IMG_8946
 
Image Download
IMG_8947
 
Image Download
IMG_8948
 
Image Download
IMG_8951
 
Image Download
IMG_8952
 
Image Download
IMG_8955
 
Image Download
IMG_8959
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利