big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 2016-17 愛回家畢業禮
2016-17 愛回家畢業禮
1025

終於來到依依不捨的愛回家畢業禮,同學們非常投入跳舞活動。我們更派發愛回家的成績表,同學們都在成績表寫上對自己的期望。最後,我們更送上畢業相架作紀念,在歡欣的氣氛下劃上句號。
3M7A9760
 
Image Download
3M7A9762
 
Image Download
3M7A9764
 
Image Download
3M7A9765
 
Image Download
3M7A9767
 
Image Download
3M7A9769
 
Image Download
3M7A9771
 
Image Download
3M7A9775
 
Image Download
3M7A9777
 
Image Download
3M7A9779
 
Image Download
3M7A9781
 
Image Download
3M7A9783
 
Image Download
3M7A9785
 
Image Download
3M7A9791
 
Image Download
3M7A9793
 
Image Download
3M7A9795
 
Image Download
3M7A9796
 
Image Download
3M7A9800
 
Image Download
3M7A9809
 
Image Download
3M7A9813
 
Image Download
3M7A9818
 
Image Download
3M7A9819
 
Image Download
3M7A9820
 
Image Download
3M7A9822
 
Image Download
3M7A9823
 
Image Download
3M7A9825
 
Image Download
3M7A9829
 
Image Download
3M7A9830
 
Image Download
3M7A9836
 
Image Download
3M7A9837
 
Image Download
3M7A9839
 
Image Download
3M7A9841
 
Image Download
3M7A9842
 
Image Download
3M7A9847
 
Image Download
3M7A9849
 
Image Download
3M7A9854
 
Image Download
3M7A9857
 
Image Download
3M7A9861
 
Image Download
3M7A9865
 
Image Download
3M7A9869
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利