big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中三及中四班級經營
中三及中四班級經營
918

 

中三、中四級以營救老師為主題,在禮堂進行一連串歷奇活動。所有級任老師都矇上眼睛,坐在禮堂上,等待學生搶救。師生均打成一片。

918
 
Image Download
DSC_0350
 
Image Download
DSC_0352
 
Image Download
DSC_0353
 
Image Download
DSC_0354
 
Image Download
DSC_0355
 
Image Download
DSC_0368
 
Image Download
DSC_0369
 
Image Download
DSC_0371
 
Image Download
DSC_0372
 
Image Download
DSC_0444
 
Image Download
DSC_0445
 
Image Download
DSC_0446
 
Image Download
DSC_0450
 
Image Download
DSC_0451
 
Image Download
_MG_8663
 
Image Download
_MG_8664
 
Image Download
_MG_8665
 
Image Download
_MG_8666
 
Image Download
_MG_8667
 
Image Download
_MG_8669
 
Image Download
_MG_8670
 
Image Download
_MG_8672
 
Image Download
_MG_8673
 
Image Download
_MG_8674
 
Image Download
_MG_8679
 
Image Download
_MG_8686
 
Image Download
_MG_8687
 
Image Download
_MG_8689
 
Image Download
_MG_8693
 
Image Download
_MG_8694
 
Image Download
_MG_8697
 
Image Download
_MG_8698
 
Image Download
_MG_8701
 
Image Download
_MG_8702
 
Image Download
_MG_8705
 
Image Download
_MG_8714
 
Image Download
_MG_8719
 
Image Download
_MG_8725
 
Image Download
_MG_8727
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利