big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 班級經營 - 中二級堅毅營
班級經營 - 中二級堅毅營
917

2017年1月13至14日,中二級同學到烏溪沙青年新村舉行「堅係營」堅毅訓練營,透過一連串不同團體遊戲和自創表演節目,培養同學在面對逆境時的堅毅精神,同學在訂立目標後,縱使遇到困難和挫折時,堅信自已的能力不要輕易放棄。

917
 
Image Download
DSC_0361
 
Image Download
DSC_0364
 
Image Download
DSC_0369
 
Image Download
DSC_0374
 
Image Download
DSC_0381
 
Image Download
DSC_0399
 
Image Download
DSC_0400
 
Image Download
DSC_0404
 
Image Download
DSC_0405
 
Image Download
DSC_0430
 
Image Download
DSC_0432
 
Image Download
DSC_0444
 
Image Download
DSC_0457
 
Image Download
DSC_0491
 
Image Download
DSC_0500
 
Image Download
DSC_0501
 
Image Download
DSC_0526
 
Image Download
DSC_0563
 
Image Download
DSC_0573
 
Image Download
DSC_0593
 
Image Download
DSC_0612
 
Image Download
DSC_0619
 
Image Download
DSC_0631
 
Image Download
DSC_0635
 
Image Download
DSC_0660
 
Image Download
DSC_0682
 
Image Download
DSC_0698
 
Image Download
DSC_0714
 
Image Download
DSC_0716
 
Image Download
DSC_0721
 
Image Download
DSC_0723
 
Image Download
IMG_0246
 
Image Download
IMG_0253
 
Image Download
IMG_0260
 
Image Download
IMG_0264
 
Image Download
IMG_0273
 
Image Download
IMG_0838
 
Image Download
IMG_0840
 
Image Download
IMG_0872
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利