big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中四級- 踏出人生路 「花式滑板及花式單車」
中四級- 踏出人生路 「花式滑板及花式單車」
860
IMG_9946
 
Image Download
IMG_9948
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
3/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利