big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 生涯規劃之參觀寵物伴遊行業
生涯規劃之參觀寵物伴遊行業


為了擴闊同學對各行業的認識,本校與童軍之友社合作,安排一系列的生涯規劃活動。本次課堂由5信班的女同學前往尖沙咀LIFE CONCEPTS GROUP參觀,當日公司職員介紹旅遊策劃師的工作,讓學生認識寵物伴遊行業的發展機會,向同學講述入職經過、條件,工作機會等。令同學認識現時新興行業發展形勢,獲益良多。
788
 
Image Download
20160411181202
 
Image Download
20160411181239
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利