big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 物理科 - 環保電動避震爬山車大賽
物理科 - 環保電動避震爬山車大賽
781

2016年3月5日學生參加「全港學生科技大賽--環保電動避震爬山車大賽」,獲優異奬。透過比賽提高學生對力學及汽車工程設計認識,發展學生探技巧、獨立思考及創意思維的能力。
1
 
Image Download
2
 
Image Download
3
 
Image Download
4
 
Image Download
5
 
Image Download
6
 
Image Download
7
 
Image Download
781
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利