big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 社領袖訓練
社領袖訓練
700

我校9月5日舉行領袖訓練日營,邀請來年的學生領袖參與一整天的領導才能訓練活動。當天有約30名學生參加。在專業教練帶領下,同學經歷了多個團體遊戲,學習如何與人溝通,為來年的工作做好準備。
700
 
Image Download
IMG_8910
 
Image Download
IMG_8917
 
Image Download
IMG_8945
 
Image Download
IMG_8954
 
Image Download
IMG_8957
 
Image Download
IMG_8960
 
Image Download
IMG_8961
 
Image Download
IMG_8963
 
Image Download
IMG_8977
 
Image Download
IMG_9000
 
Image Download
IMG_9003
 
Image Download
IMG_9027
 
Image Download
IMG_9104
 
Image Download
IMG_9111
 
Image Download
IMG_9116
 
Image Download
IMG_9121
 
Image Download
IMG_9135
 
Image Download
IMG_9140
 
Image Download
IMG_9143
 
Image Download
IMG_9158
 
Image Download
IMG_9188
 
Image Download
IMG_9203
 
Image Download
IMG_9207
 
Image Download
IMG_9211
 
Image Download
IMG_9231
 
Image Download
IMG_9240
 
Image Download
IMG_9246
 
Image Download
IMG_9254
 
Image Download
IMG_9257
 
Image Download
IMG_9263
 
Image Download
IMG_9317
 
Image Download
IMG_9329
 
Image Download
IMG_9338
 
Image Download
IMG_9371
 
Image Download
IMG_9383
 
Image Download
IMG_9431
 
Image Download
IMG_9449
 
Image Download
IMG_9458
 
Image Download
IMG_9512
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利