big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 訓導組屯門警民關係組共融活動
訓導組屯門警民關係組共融活動
699

2015年10月10日本校華語及非華語同學35人參加訓導組與屯門警民關係組合辦的共融活動,與友校李林明中學及何褔堂中學同學在大埔樹屋田莊進行歷奇活動。
1 (1)
 
Image Download
1 (2)
 
Image Download
1 (4)
 
Image Download
1 (5)
 
Image Download
699
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利