big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 童軍檢閱
童軍檢閱
685

我校童軍為了迎接九月二十日的地域步操比賽,已訓練良久,並於九月十七日由黃偉強校長、周偉誠副校長進行檢閱。當日放學後,各個童軍精神抖擻,身穿制服,集隊接受檢閱。
685
 
Image Download
IMG_0417
 
Image Download
IMG_0419
 
Image Download
IMG_0423
 
Image Download
IMG_0427
 
Image Download
IMG_0430
 
Image Download
IMG_0433
 
Image Download
IMG_0439
 
Image Download
IMG_0440
 
Image Download
IMG_0452
 
Image Download
IMG_0459
 
Image Download
IMG_0461
 
Image Download
IMG_0463
 
Image Download
IMG_0468
 
Image Download
IMG_0471
 
Image Download
IMG_0474
 
Image Download
IMG_0476
 
Image Download
IMG_0479
 
Image Download
IMG_0480
 
Image Download
IMG_0481
 
Image Download
IMG_0482
 
Image Download
IMG_0484
 
Image Download
IMG_0488
 
Image Download
IMG_0494
 
Image Download
IMG_0500
 
Image Download
IMG_0509
 
Image Download
IMG_0511
 
Image Download
IMG_0512
 
Image Download
IMG_0515
 
Image Download
IMG_0516
 
Image Download
IMG_0522
 
Image Download
IMG_0529
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利