big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 中一迎新活動 - 開幕禮暨家長日
中一迎新活動 - 開幕禮暨家長日
681
148
 
Image Download
IMG_7941
 
Image Download
IMG_7957
 
Image Download
IMG_7963
 
Image Download
IMG_7964
 
Image Download
IMG_7966
 
Image Download
IMG_7967
 
Image Download
IMG_7969
 
Image Download
IMG_7970
 
Image Download
IMG_7971
 
Image Download
IMG_7974
 
Image Download
IMG_7975
 
Image Download
IMG_7976
 
Image Download
IMG_7978
 
Image Download
IMG_7979
 
Image Download
IMG_7982
 
Image Download
IMG_7983
 
Image Download
IMG_7985
 
Image Download
IMG_7987
 
Image Download
IMG_7994
 
Image Download
IMG_7995
 
Image Download
IMG_7997
 
Image Download
IMG_8003
 
Image Download
IMG_8005
 
Image Download
IMG_8008
 
Image Download
IMG_8013
 
Image Download
IMG_8015
 
Image Download
IMG_8041
 
Image Download
IMG_8048
 
Image Download
IMG_8061
 
Image Download
IMG_8065
 
Image Download
IMG_8068
 
Image Download
IMG_8072
 
Image Download
IMG_8078
 
Image Download
IMG_8085
 
Image Download
IMG_8088
 
Image Download
IMG_8089
 
Image Download
IMG_8092
 
Image Download
IMG_8093
 
Image Download
IMG_8096
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利