big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 3:2:1「營」人料理大賽2015
3:2:1「營」人料理大賽2015
657

比賽成績

得獎學校

冠軍

寶覺中學


亞軍

廖寶珊紀念書院

加拿大神召會嘉智中學

季軍

孔教學院大成何郭佩珍中學


殿軍

觀塘官立中學


優異獎

賽馬會官立中學


最合拍獎

觀塘官立中學


最具創意獎

寶覺中學

廖寶珊紀念書院

657
 
Image Download
IMG_8499
 
Image Download
IMG_8527
 
Image Download
IMG_8541
 
Image Download
IMG_8546
 
Image Download
IMG_8581
 
Image Download
IMG_8603
 
Image Download
IMG_8608
 
Image Download
IMG_8611
 
Image Download
IMG_8613
 
Image Download
IMG_8623
 
Image Download
IMG_8626
 
Image Download
IMG_8631
 
Image Download
IMG_8638
 
Image Download
IMG_8643
 
Image Download
IMG_8647
 
Image Download
IMG_8650
 
Image Download
IMG_8658
 
Image Download
IMG_8777
 
Image Download
IMG_8778
 
Image Download
IMG_8790
 
Image Download
IMG_8794
 
Image Download
IMG_8799
 
Image Download
IMG_8805
 
Image Download
IMG_8809
 
Image Download
IMG_8810
 
Image Download
IMG_8813
 
Image Download
IMG_8821
 
Image Download
IMG_8825
 
Image Download
IMG_8828
 
Image Download
IMG_8836
 
Image Download
IMG_8840
 
Image Download
IMG_8855
 
Image Download
IMG_8863
 
Image Download
IMG_8865
 
Image Download
IMG_8867
 
Image Download
IMG_8883
 
Image Download
IMG_8886
 
Image Download
IMG_8894
 
Image Download
IMG_8908
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利