big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 科學領域 「澳門科學探索之旅」
科學領域 「澳門科學探索之旅」
654

為了提高學生對科學的興趣,擴闊學生視野。本校科學領域於6.5.2015 (星期三) 至7.5.2015 (星期四) 安排高中學生前往澳門參與「澳門科學探索之旅」,行程包括澳門科學館、盧九公園、大三巴等,冀使學生在物理、生物、化學等學科有生活實踐的體驗。
654
 
Image Download
IMG_0702
 
Image Download
IMG_0715
 
Image Download
IMG_0716
 
Image Download
IMG_0718
 
Image Download
IMG_0719
 
Image Download
IMG_0723
 
Image Download
IMG_0726
 
Image Download
IMG_0730
 
Image Download
IMG_0733
 
Image Download
IMG_0734
 
Image Download
IMG_0739
 
Image Download
IMG_0745
 
Image Download
IMG_0751
 
Image Download
IMG_0752
 
Image Download
IMG_0757
 
Image Download
IMG_0760
 
Image Download
IMG_0761
 
Image Download
IMG_0787
 
Image Download
IMG_0790
 
Image Download
IMG_0794
 
Image Download
IMG_0800
 
Image Download
IMG_0805
 
Image Download
IMG_0995
 
Image Download
IMG_6711
 
Image Download
IMG_6715
 
Image Download
IMG_6716
 
Image Download
IMG_6722
 
Image Download
IMG_6725
 
Image Download
IMG_6731
 
Image Download
IMG_6745
 
Image Download
IMG_6750
 
Image Download
IMG_6766
 
Image Download
IMG_6769
 
Image Download
IMG_6783
 
Image Download
IMG_6821
 
Image Download
IMG_6827
 
Image Download
IMG_6828
 
Image Download
IMG_6864
 
Image Download
IMG_6868
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利