big_banner_chi-05
主頁 > 家長園地 > 家教會活動 > 家教會興趣班---藍莓芝士蛋糕
家教會興趣班---藍莓芝士蛋糕
17

大熱天時,大顆兒做蛋糕,最方便是免焗,免得弄至大汗淋漓!

今次這免焗芝士蛋糕,可說是零失敗,每位家長只要按導師指示,不一會便完成!還說非常容易做!

原來藍莓芝士蛋糕加上一層厚厚兼彈牙的藍莓啫喱,頓時令整個芝士蛋糕味道不一樣呢!
DSC04217
DSC04217
Image Detail Image Download
DSC04218
DSC04218
Image Detail Image Download
DSC04221
DSC04221
Image Detail Image Download
DSC04223
DSC04223
Image Detail Image Download
DSC04224
DSC04224
Image Detail Image Download
DSC04225
DSC04225
Image Detail Image Download
DSC04226
DSC04226
Image Detail Image Download
DSC04228
DSC04228
Image Detail Image Download
DSC04229
DSC04229
Image Detail Image Download
DSC04233
DSC04233
Image Detail Image Download
DSC04234
DSC04234
Image Detail Image Download
DSC04235
DSC04235
Image Detail Image Download
DSC04236
DSC04236
Image Detail Image Download
DSC04237
DSC04237
Image Detail Image Download
DSC04239
DSC04239
Image Detail Image Download
DSC04240
DSC04240
Image Detail Image Download
DSC04243
DSC04243
Image Detail Image Download
DSC04244
DSC04244
Image Detail Image Download
DSC04245
DSC04245
Image Detail Image Download
DSC04247
DSC04247
Image Detail Image Download
DSC04250
DSC04250
Image Detail Image Download
DSC04252
DSC04252
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利