teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓32 先鋒教會 楊天恩牧師及同工
神秘嘉賓32 先鋒教會 楊天恩牧師及同工

312
312
312
Image Download
IMG_5300
IMG_5300
Image Download
IMG_5301
IMG_5301
Image Download
IMG_5303
IMG_5303
Image Download
IMG_5304
IMG_5304
Image Download
IMG_5305
IMG_5305
Image Download
IMG_5306
IMG_5306
Image Download
IMG_5309
IMG_5309
Image Download
IMG_5310
IMG_5310
Image Download
IMG_5312
IMG_5312
Image Download
IMG_5313
IMG_5313
Image Download
IMG_5316
IMG_5316
Image Download
IMG_5318
IMG_5318
Image Download
IMG_5320
IMG_5320
Image Download
IMG_5322
IMG_5322
Image Download
IMG_5325
IMG_5325
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利