teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓20 渣打銀行銷售經理 鍾善勤小姐
神秘嘉賓20 渣打銀行銷售經理 鍾善勤小姐
229
WWKM7831
WWKM7831
Image Download
WWKM7832
WWKM7832
Image Download
WWKM7851
WWKM7851
Image Download
WWKM7853
WWKM7853
Image Download
WWKM7854
WWKM7854
Image Download
WWKM7859
WWKM7859
Image Download
WWKM7861
WWKM7861
Image Download
WWKM7863
WWKM7863
Image Download
WWKM7865
WWKM7865
Image Download
WWKM7870
WWKM7870
Image Download
WWKM7875
WWKM7875
Image Download
WWKM7876
WWKM7876
Image Download
WWKM7884
WWKM7884
Image Download
WWKM7887
WWKM7887
Image Download
WWKM7889
WWKM7889
Image Download
WWKM7903
WWKM7903
Image Download
WWKM7915
WWKM7915
Image Download
WWKM7921
WWKM7921
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利