teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓143 生命領衍協會 總監霍耀明先生、愛童行學園 總監Kinal Ng 及HQ Product Project Manager Mr. Aaron Hung
神秘嘉賓143 生命領衍協會 總監霍耀明先生、愛童行學園 總監Kinal Ng 及HQ Product Project Manager Mr. Aaron Hung
070
3M7A1181
3M7A1181
Image Download
3M7A1182
3M7A1182
Image Download
3M7A1185
3M7A1185
Image Download
3M7A1186
3M7A1186
Image Download
3M7A1188
3M7A1188
Image Download
3M7A1191
3M7A1191
Image Download
3M7A1194
3M7A1194
Image Download
3M7A1195
3M7A1195
Image Download
3M7A1199
3M7A1199
Image Download
3M7A1206
3M7A1206
Image Download
3M7A1207
3M7A1207
Image Download
3M7A1210
3M7A1210
Image Download
3M7A1215
3M7A1215
Image Download
3M7A1217
3M7A1217
Image Download
3M7A1227
3M7A1227
Image Download
3M7A1230
3M7A1230
Image Download
3M7A1237
3M7A1237
Image Download
3M7A1240
3M7A1240
Image Download
3M7A1241
3M7A1241
Image Download
3M7A1242
3M7A1242
Image Download
3M7A1244
3M7A1244
Image Download
3M7A1246
3M7A1246
Image Download
3M7A1248
3M7A1248
Image Download
070
070
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利