teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓121 新約舞流 藝術總監 周佩韻小姐 及舞蹈發展主任 冼穎欣小姐
神秘嘉賓121 新約舞流 藝術總監 周佩韻小姐 及舞蹈發展主任 冼穎欣小姐
048
048
048
Image Download
IMG_7211
IMG_7211
Image Download
IMG_7220
IMG_7220
Image Download
IMG_7222
IMG_7222
Image Download
IMG_7223
IMG_7223
Image Download
IMG_7229
IMG_7229
Image Download
IMG_7234
IMG_7234
Image Download
IMG_7236
IMG_7236
Image Download
IMG_7238
IMG_7238
Image Download
IMG_7244
IMG_7244
Image Download
IMG_7249
IMG_7249
Image Download
IMG_7255
IMG_7255
Image Download
IMG_7257
IMG_7257
Image Download
IMG_7265
IMG_7265
Image Download
IMG_7270
IMG_7270
Image Download
IMG_7274
IMG_7274
Image Download
IMG_7282
IMG_7282
Image Download
IMG_7284
IMG_7284
Image Download
IMG_7288
IMG_7288
Image Download
IMG_7294
IMG_7294
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利